Tréningek - GINOP-1.2.8-20 és VEKOP-1.2.6-20 projektek keretében megvalósítható képzések

Válasszon képzéseink közül és kérjen ajánlatot

 

Tréningek

 

 

Hatékony vezetői készségek

Hatékony vezetői készségek

A képzés bemutatása:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a szakmai tudáson túli emberi kompetenciák jelentőségét a vezetésben, majd képesek legyenek a hibás elemek felfedezésére és azok javítására.

A képzésben résztvevő képes legyen beosztottjainak teljesítményét értékelni, képes legyen kifogásaikat kezelni, innovációt és kreativitást elősegítő módszereket alkalmazni, stratégiai terveket összeállítani, feladatait delegálni, döntéshozatali folyamatokat megismerni és alkalmazni, valamint elsajátítani a projektszemléletet, a konfliktuskezelési, változáskezelési és stresszkezelési technikákat.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D026

32 óra

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Ügyfélkezelés

Ügyfélkezelés

 

A képzés bemutatása:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők hatékony ügyfélkezelési stratégiákat sajátítsanak el.

A képzésben résztvevők képesek legyenek azonosítani saját kommunikációs stílusukat, az aktív figyelem fenntartására, be tudja azonosítani a különböző ügyféltípusokat és készségszinten tudja kezelni problémájukat egyéni akciótervük segítségével.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D038

32 óra

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Hatékony kommunikáció

Hatékony kommunikáció

 

A képzés bemutatása:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék saját kommunikációs stílusukat és képesek legyenek az erőszakmentes kommunikáció elemeinek alkalmazására.

A képzésben résztvevő képes legyen felismerni és alkalmazni a verbális és non-verbális kommunikáció elemeit, be tudja azonosítani saját kommunikációs stílusát, fel tudja ismerni az agresszív/passzív/manipulatív kommunikációs stílusokat, helyzetgyakorlatokon keresztül sajátítsa el az asszertív kommunikáció alapjait.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D024

32 óra

 

Árajánlat kérés

 

 

Stratégiai tárgyalás

Stratégiai tárgyalás

 

A képzés bemutatása:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a hazai és nemzetközi tárgyalási formákat, képesek legyenek stratégiai és taktikai összhangot teremteni a sikeres tárgyalás céljából.

A képzésben résztvevő megismeri a sikeres tárgyalás eszköztárát és a sikeres tárgyalást meghatározó kompetenciákat, elméleteket, ennek eredményeképpen képes lesz egy tárgyalást előkészíteni, levezetni és lezárni.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D034

32 óra

 

 

Árajánlat kérés

 

 

 

Ipar 4.0 felkészülés tréning

Ipar 4.0 felkészülés tréning

 

A képzés bemutatása:

A képzés célja, az ipar 4.0 jellemzőinek (mobilitás, biztonság, okosgépek, felhő, adattárolás, kiber-fizikai rendszerek, robotika, szabványosítás, intelligens gyárak), a vállalati stratégiát befolyásoló tényezőinek, egyénre és szervezetre várható hatásainak megismertetése a képzésben résztvevőkkel.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D040

32 óra

 

 

 

Árajánlat kérés

 

Hatékony munkavégzés

Hatékony munkavégzés

 

A képzés bemutatása:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék saját, a hatékony munkavégzéshez szükséges stratégiájukat, azonosítsák igényeiket, céljaikat ezen területen belül.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D025

32 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Gazdálkodj okosan

Gazdálkodj okosan

 

A képzés bemutatása:

A képzés célja a résztvevők pénzügyi ismereteinek javítása, pénzügyi intelligenciájuk fejlesztése

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D012

40 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Értékesítés

Értékesítés

 

A képzés bemutatása: 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők hatékony értékesítési technikákat sajátítsanak el.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D023

32 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Motiválás

Motiválás

 

A képzés bemutatása: 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők hatékony motivációs stratégiákat sajátítsanak el.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D030

32 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Stresszkezelés

Stresszkezelés

 

A képzés bemutatása:

A képzésben résztvevők képesek legyenek tudatosítani és kezelni saját stresszoraikat, ráébredjenek, hogyan tudnak a jövőben strukturálisan változtatni a feladataikon, hatékonyabban gazdálkodni a meglévő erőikkel és/vagy honnan nyernek extra energiát, ha szükséges, a nyugodtabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D036

32 óra

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Konfliktuskezelés

Konfliktuskezelés

 

A képzés bemutatása: 

A képzésben résztvevő képes legyen a témához kapcsolódó tapasztalatainak és szemléletmódjának elsődleges feltárására, elsajátítsa a konfliktus definícióját és értelmezését, megismerje a konfliktuskezelési stratégiákat, saját konfliktuskezelési technikákat tudatosan kezeljen, valamint hatékony konfliktus megoldási stratégiákat sajátítson el egyéni és szervezeti szinten (asszertív viselkedés, önérvényesítés-önmenedzselés, nyerő-nyerő megközelítés, aktív meghallgatás, "Én-üzenetek" technikája)

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D029

32 óra

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Prezentációs technikák

Prezentációs technikák

 

A képzés bemutatása: 

A képzésben résztvevő képes legyen a témához kapcsolódó tapasztalatainak és szemléletmódjának elsődleges feltárására, a verbális, non-verbális és vizuális eszközök használatára, a hallgatóság igényeinek felismerésére és figyelmük ébrentartására, az időkeret maximális kitöltésére.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D033

32 óra

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Termelésszervezői ismeretek

Termelésszervezői ismeretek

 

A képzés bemutatása: 

A képzésben résztvevők képesek legyenek a gyártási folyamat nyomon követésére, sajátítsák el a termelés megtervezésével, koordinálásával, ellenőrzésével kapcsolatos alapvető ismereteket.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D037

32 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Atipikus és rugalmas foglalkoztatási ismeretek vezetőknek

Atipikus és rugalmas foglalkoztatási ismeretek vezetőknek

 

A képzés bemutatása: 

A résztvevő megismerkedik a rugalmas, valamint az atipikus foglalkoztatási formákkal, valamint tisztában lesz ezek előnyeivel, hátrányaival, illetve az alábbi fogalmakkal: távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, munkaidőkeret, rugalmas munkarend, munkakör-megosztás.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D011

40 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

Vállalkozóvá válási ismeretek

Vállalkozóvá válási ismeretek

 

A képzés bemutatása: 

A képzésben résztvevő képes lesz egy vállalkozást elindítani és működtetni, stratégiai döntést hozni, anyagi és emberi erőforrásaival gazdálkodni, üzleti tervet készíteni.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D017

96 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

 

Kommunikáció fejlesztés multinacionális vállalati környezetben szakmai idegen nyelven

Kommunikáció fejlesztés multinacionális vállalati környezetben szakmai idegen nyelven

 

A képzés bemutatása: 

A képzésben résztvevők elsajátítják és alkalmazni tudják a multinacionális környezetben megkívánt kommunikációs és prezentációs stratégiákat, hogy hatékonyan tudjanak kommunikálni más nemzetiségű emberekkel.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D028

60 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

 

Informatikai kompetenciák fejlesztése

Informatikai kompetenciák fejlesztése

 

A képzés bemutatása: 

Képzési programunk célja az informatikai és felhasználói ismeretek elterjesztése, az informatikai írástudás fejlesztésének elősegítése annak érdekében, hogy minél több állampolgár a mindennapi életben is használható tudást szerezzen, és az információs társadalom teljes értékű tagja lehessen.

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000114/2014/D008

140 óra

 

 

 

 

Árajánlat kérés

 

 

 

 

Visszahívást kérek

  • 1
    Személyes adatok
  • 2
    Kész

Segíthetek?