Egyéni nyelvtanulás Perfekt Katedra módszerrel

2013 szeptemberétől a székesfehérvári KATEDRA nyelviskolában Te is kipróbálhatsz egy forradalmian új nyelvoktatási módszert, melynek -nem véletlenül- a Perfekt Katedra nevet adtuk: arra törekszik, hogy a más, ismert nyelvtanulási módszerekkel elérhető szinthez képest jóval magasabb nyelvhasználati minőséget érhess el. Az egyelőre csak angol és német nyelven, egyéni és kétfős tanulási formában futó képzésről az alábbiakat kell tudnod:

Mi a Perfekt Katedra módszer?

Egy kipróbált, szintezett nehézségű olvasmányok és hangoskönyvek felhasználásán alapuló módszer, amely a ma széles körben alkalmazott nyelvoktatási eljárásokhoz képest kiemelkedően eredményes választás a nyelvtanulók számára. Fő célkitűzése a hatékony beszédfejlesztés, ezért a tanórákon résztvevő diákok száma maximum két fő. A módszer megismerésében az alábbi, a mai nyelvtanulót jogosan foglalkoztató kérdésekre adott válaszaink segítenek.

-Kinek ajánlott a Perfekt módszer?

-Mi a nyelvtanulás menete a Perfekt módszerrel?

-Milyen haladási ütemmel lehet számolni a tanfolyam során?

-Hol és mikor vannak a tanórák?

-Mi történik a tanórákon?

-Mennyire illeszkednek a tanórák az én igényeimhez?

-Mennyit foglalkozunk a nyelvtannal?

-Miért esik kevés szó az íráskészség fejlesztéséről?

-Milyen tankönyvekre, illetve egyéb oktatási anyagokra lesz szükségem?

-Mennyit kell készülnöm az órákra?

-Kik lesznek a tanáraim?

-Hogyan történik a számonkérés?

-Mikor tudok nyelvvizsgázni?

-Hogyan kínálja a Perfekt Katedra módszer a beszédfejlesztés egyik leghatékonyabb formáját?

-Hogyan kapcsolódik a rugalmas tanmenet az árgarancia fogalma és a tandíj?

-Mennyibe kerül?

 

Kinek ajánlott a Perfekt módszer?

Tanulóink lehetnek felnőttek és fiatalok egyaránt, akik:

 • teljesen kezdők
 • már tanultak idegennyelvet, de szóbeli készségeik nem megfelelőek a munka, tanulás vagy kikapcsolódás terén
 • régóta tanulnak más módszerekkel sikertelenül
 • rövid időn belül szeretnének ütőképes szóbeli nyelvtudást

Mi a nyelvtanulás menete a Perfekt módszerrel?

A módszer neves könyvkiadók egyszerűsített olvasmányainak 7 nehézségi szintjéhez igazodik. Mind a 7 szinthez külön nyelvtankönyv és számos olvasmány tartozik. Az adott szinthez tartozó nyelvtankönyv feldolgozását követően a szintnek megfelelő olvasmányok segítségével fejlesztjük a diákok nyelvtudását. Az előírt nyelvtudás megszerzését követően a diákok automatikus szintet lépnek. Szóbeli szintfelmérőt követően a diákok bármely szinten bekapcsolódhatnak a rendszerbe.

Milyen haladási ütemmel lehet számolni a tanfolyam során?

Átlagos nyelvtanulási képességek, heti 2x90 percnyi tanóra és rendszeres felkészülés esetén a várható haladás üteme a következő:

 • alapfok: 12-14 hónap
 • középfok: +8-10 hónap
 • felsőfok: +10-12 hónap

Hol és mikor vannak a tanórák?

Perfekt Katedra módszerrel jelenleg kizárólag a székesfehérvári, veszprémi és pécsi Katedra iskolákban tanulhatsz. A kurzusok intenzitása a heti 1-től a heti 5 alkalomig bővíthető, melyek kezdési időpontja igény szerint alakítható az aktív kurzusaink számának függvényében. Bővebb információ az ügyfélszolgálati munkatársainktól kérhető.

Mi történik a tanórákon?

Minden diák alapos kiejtési képzést kap a kurzus elején - ritka kivétel, mikor nincs erre szükség. Ezt követi a diák aktuális szintjéhez tartozó nyelvtankönyv. A nyelvtankönyvek feldolgozása során a diákok tömör nyelvtani magyarázatokat kapnak, majd az adott nyelvtani témakört szóban gyakorolják a tanórákon és a házi feladat során. A nyelvtankönyv befejeztével a diák aktuális szintjéhez tartozó olvasmányok segítségével a tanult nyelvi elemek használatát készségszintre fejlesztjük. A tanórák a diák 80-90%-os szóbeli szereplésével zajlanak.

Mennyire illeszkednek a tanórák az én igényeimhez?

Az egy-, kétfős magánoktatási rendszer révén a módszert maximálisan a diákok igényeihez tudjuk szabni.

 • A megszerezhető nyelvtudás szempontjából, elsőként mindig a beszédértés és a beszéd készségeit fejlesztjük az igény szerinti szintre, melyet követően bármely általános vagy speciális szókincsben való jártasságot megszerezhet a nyelvtanuló.
 • A tanórák időbeosztása szempontjából ugyancsak rugalmasan tudjuk a diákok óraszám és kezdési időpontjaival kapcsolatos igényeit kezelni.

Mennyit foglalkozunk a nyelvtannal?

A tanórai beszéd és a nyelvtani felkészülés aránya megközelítőleg 80%-20%. Módszerünk ezzel az aránnyal garantálja, hogy ne használhatatlan nyelvtani ismeretek vegyék el a helyet a diák szóbeli készségfejlesztése elől. A tanult nyelvtani ismeretanyagot mindig szóban, szövegkörnyezet segítségével gyakoroljuk.

Miért esik kevés szó az íráskészség fejlesztéséről?

Többéves tapasztalat a módszerrel igazolta meggyőződésünket, hogy amit a diák élőszóban el tud mondani, azt le is tudja írni - ez viszont fordítva nem igaz. Mivel módszerünk fő hangsúlya a szóbeli kompetencia fejlesztése, diákjainknak nem okoz gondot az írásbeli feladatok elvégzése. A megannyi olvasmány feldolgozása következményeként diákjaink megfelelő helyesírással és igényes, az angol nyelvre jellemző stílusérzékkel teljesítik az írásbeli feladatokat.

Milyen tankönyvekre, illetve egyéb oktatási anyagokra lesz szükségem?

A Perfekt Katedra módszerrel való nyelvtanuláshoz szintenként egy nyelvtankönyvre és legalább öt egyszerűsített olvasmányra van szükség, melyeket hallgatóink iskoláinkban tudnak megvásárolni, igény szerint kölcsönözni.

 • A nyelvtankönyvek speciálisan a Perfekt Katedra módszerhez készültek, kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Felépítésük szempontjából a könyvek az adott szinteken egyszerűen és röviden mutatják be a nyelvtani ismereteket sok feladatot biztosítva a gyakorláshoz.
 • Az olvasmányokhoz tartozó hangoskönyvek meghallgatásához és a házi feladatok elvégzéséhez a diákoknak hanglejátszás és hangfelvétel céljából számítógépre vagy hordozható eszközre van szükségük.

Mennyit kell készülnöm az órákra?

A tanórára való felkészülés elengedhetetlen részét képezi a kurzuson való részvételnek. A Perfekt Katedra módszer nem csodaszer, otthoni tanulás nélkül a haladás üteme a legjobb esetben is csekély. Javaslatunk a rendszeres, napi minimum háromnegyed órányi felkészülés, mely garantálja a sikeres nyelvtanulást.

Kik lesznek a tanáraim?

Tanáraink eleve kiváló képességű nyelvtanárok, akik egy egyedi szakképzés keretein belül készülnek fel a Perfekt Katedra módszer alkalmazására. Oktatóink felkészültségét folyamatos szakmai felügyelet és támogatás biztosítja.

Hogyan történik a számonkérés?

A tanórák elején rendszeres a számonkérés. Mivel az órák túlnyomó részét a diákok szóbeli készségfejlesztése teszi ki, ezen számonkérések többnyire elméleti, vagy lexikai ismereteket mérnek. Az egyes szintek teljesítésekor külön szóbeli szintzáró teszttel értékeljük a diákok haladását.

Mikor tudok nyelvvizsgázni?

A munkaerőpiacon ma már nem az önéletrajzban jelölt nyelvvizsga, hanem a tényleges nyelvtudás az elvárás. A nyelvvizsga megszerzéséhez kapcsolódó szokásos kérdésünk: "Papírra van szükséged, vagy tudni is szeretnél?". A Perfekt Katedra módszer az utóbbit garantálja. Ha pedig már a tudás birtokában vagy, bármely nyelvvizsgára jelentkezhetsz.

Bár a Perfekt Katedra módszeren „nevelkedett" diákjaink - a szükséges kompetenciákon felül - rengeteg szót és kifejezést sajátítanak el a képzés során, az alap- és középfokú tudásszinthez szükséges összes társalgási és önkifejezési ismeretet külön modulok foglalják össze. A 2-es szint után javasoljuk az alapfokú fejlesztő modult, a 4-es szint után pedig a középfokú felkészítő modult. Ezt követően diákjainkat konkrétan a kiválasztott nyelvvizsga típusfeladataira készítjük fel.

Hogyan kínálja a Perfekt Katedra módszer a beszédfejlesztés egyik leghatékonyabb formáját?

Meggyőződésünk, hogy jó beszédkészség nagymennyiségű kontrollált beszédgyakorlat révén fejleszthető. Csoportos kurzusok esetén egy diákra nem jut néhány percnyi ellenőrzött beszédnél több idő. Módszertani szempontból pedig a leggyakrabban használt „Mi a véleményed?" típusú szóbeli gyakoroltató kérdések alkalmatlan terepnek bizonyulnak beszédfejlesztés céljából egy olyan diák esetében, aki tapasztalat, vélemény vagy maga a beszédkészség hiányában nem képes válaszolni. Ugyancsak elmondható, hogy a nyelvkurzusokon általában nagyon kevés figyelmet kap a fonetika és a szakszerű hallásértés fejlesztése. Ennek gyakori következménye, hogy a nyelvtanuló azért nem tud hatékonyan kommunikálni szóban, mert magát a kérdést nem érti. Ha pedig a kérdést nem értjük, válaszolni sem tudunk.

Mindezekkel ellentétben a Perfekt Katedra módszer:

 • egy-két fős magántanulói környezete ideális teret biztosít a szóbeliség megfelelő mennyiségű gyakorlásához;
 • alapos brit fonetikai képzéssel és következetes kiejtési gyakorlatokkal fejleszti a szóbeliséget;
 • egyenlő hangsúlyt helyez a hangzó szöveg értése és a beszédfejlesztés készségekre;
 • egyre nehezedő szintű olvasmányok és hangoskönyvek segítségével fokozatosan fejleszti a szóbeliséget;
 • nem a diákok tapasztalatára és véleményére alapozza a beszédfejlesztést, hanem az olvasmányokhoz kapcsolódó speciális feladatok révén bőséges forrást biztosít tanóránkénti 80%-90%-nyi folyamatos, ellenőrzött beszédhez;
 • nem fix mondatokat memorizáltat, hanem a készséget fejleszti ki ahhoz, hogy a diák kreatívan és ösztönösen hozza létre mondanivalóját a kommunikációs céljainak hatékony elérése érdekében.

Hogyan kapcsolódik a rugalmas tanmenet az árgarancia fogalma és a tandíj?

Tanulóink - tehetségükhöz és meglévő készségeihez mérten - egyes szinteket gyorsabb vagy éppen lassabb ütemben teljesítenek. A csoportos nyelvoktatással szemben a Perfekt Katedra rendszer képes igazodni az egyéni haladás mértékéhez az által, hogy kizárólag az adott szinthez tartozó készségek megszerzése után teszi lehetővé a diákok szintlépését. Például, ha egy diák nem tudja használni szóban az angol present perfect simple igeidőt, egyszerűen több időt és feladatot szánunk a témakörre, amíg annak használata nem kielégítő. Ezzel ellentétben, ha a diák hamarabb elsajátít egy adott szinthez tartozó készségeket és ismereteket, kevesebb óraszám után is feljebb léphet, azaz nem a tankönyvet „adjuk le", hanem a diákot „tanítjuk meg".

Az egyes szintek eléréshez szükséges maximális óraszámot garantáljuk, azaz vállaljuk, hogy a meghatározott óraszámon belül mindenképpen felkészítünk az adott szintre. Ha ezt nem sikerülne teljesítenünk, ingyenesen folytathatod nálunk a nyelvtanulást, míg nem teljesítjük a Veled kötött hallgatói képzésben foglaltakat. A nyelvtanuláshoz a Te munkád is szükséges, így árgaranciára csak akkor vagy jogosult, ha a hallgatói szerződésben vállalod a rendszeres felkészülést.

Ha a megadott óraszámokhoz képest lassabban haladsz, az árgarancia védi a pénztárcádat, ha viszont a megadott óraszámokhoz képest hamarabb szintet lépsz, a kifizetett óráidat egyszerűen a következő szint teljesítésére felhasználhatod. A rugalmas tanmenet révén így - egy kurzus teljes díja helyett - csak az aktuális havi tanóráid árát kell kifizetned tudásszinttől függetlenül. A Perfekt Katedra szolgáltatás a nyelvtudás biztos megszerzésén alapszik, nem pedig egy előre meghatározott óraszámon!

Mennyibe kerül?

A kurzus tandíját 20 órás blokkokban (kb. havonta) előre kell fizetni. További költséged az aktuális szintekhez tartozó nyelvtankönyv és a szintek során feldolgozott olvasmányok, melyeket akár kölcsönözhetsz is iskolánktól.

A Perfekt Katedra módszer előnyeinek összefoglalása

 • A módszer az egyik leghatékonyabb módját kínálja a beszédfejlesztésnek, mert elsősorban a kommunikációhoz szükséges készségeket fejleszti, nem pedig fix mondatokat memorizálását írja elő.
 • A nyelvtanulók kreatív, ösztönös nyelvhasználatot sajátítanak el, mely révén képesek kifejezni magukat még akkor is, ha bizonyos szavak nem jutnak eszükbe.
 • Tankönyveink egyszerűen tanítják a nyelvtant és rengeteg egyedi fejlesztő gyakorlatsort tartalmaznak.
 • A felhasznált angol nyelvű olvasmányok jelentősen megkönnyítik a szótanulást.
 • Az olvasmányokhoz tartozó hangoskönyvek tanórán kívüli hallgatása és a tanórán végzett hangosolvasási gyakorlatok révén kiváló hallás utáni szövegértés és helyes brit kiejtés sajátítható el.
 • A szövegek nyelvtani és tartalmi feldolgozására kifejlesztett feladatsorok folytán a tanórákon 80-90%-ban a diákok beszélnek.
 • A módszerrel az ún. „nehéz esetek" is hamar sikerélményhez jutnak.
 • A módszer könnyen igazodik egyéni igényekhez, mellyel gyors haladást, nagy hatékonyságot és az egyéni időbeosztás lehetőségét is biztosítja.

Kapcsolat

Kövess minket

Vélemények

"Azért választottam a Katedrát, mert kedvező ajánlatokat kínált, és a testvérem is itt tanult. Nagymértékben hozzájárul nyelvtudásom fejlődéséhez, jó a közösség és a tanárok.

„A Katedra nyelviskolát egy szóval tudnám jellemezni: profizmus.

"Nagyon jó a tanár, kellemes a légkör és színvonalas az oktatás. Sokat fejlődtem."

"A Katedra Nyelviskola nagyon családias légkört teremt illetve a tanárok alaposan felkészültek az órákra és a maximumot nyújtják a diákok számára!

"A Katedrában lehetőségem volt kis csoportban tanulni, ami számomra versenyhelyzetet teremtett és motivált. Tudtuk egymást biztatni és együtt tanulni ha szükséges volt.

"Azért választottam a Katedrát, mert hallottam, hogy nagyon jók az eredmények és a felkészülést támogató tanárok. Nagyon jó volt a csapat, az oktató és a tanfolyamszervező.

"Azért a Katedrát választottam, mert a lakóhelyemhez közel, jól megközelithető helyen van és jó a hírneve. Valóban jók a tanárok, és az árak is.

„Minden ember számára fontos lehet az idegen nyelv tanulása. Úgy érzem a Katedra Nyelviskolában kitűnő munka folyik. A légkör barátságos, a tanárok jól képzettek.

„Immáron a hetedik alkalommal veszek részt a képzésen. Nagyon jól érzem magam az órákon. A tanárnő oktatása számomra érthető, ezenkívül türelmes és segítőkész is.

"A színvonal megfelelő, minden eszköz és tényező adott a sikeres tanulmányokhoz, a tanárok megfelelően felkészültek, és pontosan tudják, hogyan készíthetik fel legjobban diákjaikat a közelgő megmér